Implementaties

Warschau

Voor ZDM Warschau, in opdracht van LUG S.A. Studio DL implementeert een tweefasenproject voor de volledige modernisering van straatverlichting. Het project omvat een inventarisatie van de verlichtingsinfrastructuur en de weggeometrie die nodig zijn om fotometrische berekeningen uit te voeren. Om deze reden bevat de applicatie gegevens zoals: stromen, optieken en armatuurvermogens, aansluiting bij de manager, moderniseringsfase, codering van armatuurpunten en historische gegevens van armaturen.

Poznań

Het project begon met een masterplan voor het Oude Marktplein en breidde zich in de volgende fase uit naar de hele stad.  In dit project zijn verlichtingsregels voor de hele stad en belangrijker nog: gebouwen en pleinen gecreëerd. Naast gegevens over de wegverlichting zoals lichttemperatuur, type en hoogte van de armatuurinstallatie en wegclassificatie, bevat de applicatie ook verlichtingskaarten voor geselecteerde gebouwen en pleinen. Het is ook de moeite waard om de districtskaarten te vermelden, die verlichtingsrichtlijnen bevatten die specifiek zijn voor de meest karakteristieke stedelijke indelingen van Poznań.

Den Haag

Het eerste digitale masterplan in de geschiedenis. Het is opgesteld op basis van gegevens over verlichtingsarmaturen die door de gemeente Den Haag zijn opgeslagen in digitaal geheugen (op het GIS-platform). Het functioneert als een applicatie die wordt geopend in een webbrowser, waar u alle informatie kunt weergeven en, indien nodig, gegevens over een bepaalde straat kunt downloaden in de vorm van straatkaarten die in PDF zijn opgesteld en die de applicatie onafhankelijk genereert.

Świnoujście

Een project gericht op de modernisering van straatverlichting. Momenteel zijn er in de stad 5.172 straatverlichtingsarmaturen geïnventariseerd, waarvan maar liefst 60% ontladingsverlichtingsbronnen zijn. Er zijn overmatige blootstellingen tot 200-300% aangetroffen met betrekking tot de toepasselijke vereisten. Uit de uitgevoerde energieanalyse bleek een groot besparingspotentieel tot wel 70%. Er zijn verlichtingsrichtlijnen voor individuele wijken, gebieden en routes ontwikkeld. Alle verlichtings- en esthetische gegevens zijn opgenomen in de applicatie.

Ostrów Wielkopolski

Er werd een voorlopig plan opgesteld voor twee wijken van de stad, waar nieuwe straatverlichting en verlichtingsrichtlijnen werden geïntroduceerd. De applicatie is voorzien van standaard straat-, faciliteit- en vierkantkaarten. Daarnaast werd tijdens de introductie van de nieuwe tool een reeks lezingen en workshops gehouden over zowel het gebruik van de ILS-tool als het bouwen aan verlichtingsbewustzijn.

Stuttgart

Een project dat de hele stad bestrijkt. In dit project zijn lichtregels gemaakt voor de gehele studieruimte en vele karakteristieke objecten en pleinen. De applicatie is aangevuld met actuele lichtgegevens en doelgegevens. Gegevens kunnen worden gedownload in de vorm van transparante en inhoudrijke kaarten, afhankelijk van het doel: kaarten van objecten, pleinen, straten of wijken.