uSŁUGI

Wdrożenia ILS

Pomożemy Ci zebrać i przygotować wszelkie dane abyś mógł jak najpełniej wykorzystać potencjał aplikacji do zarządzania oświetleniem ILS. Nasza aplikacja pozwala na łatwe zarządzanie i monitorowanie oświetlenia miejskiego, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz oszczędności energii. Będziesz świadomie zarządzał oświetleniem po to aby oszczędzać na tym co zbędne, aby inwestować w to ważne. 

Modernizacje oświetlenia

Każde przedsięwzięcie między planem a wykonaniem może potrzebować dokładniejszej weryfikacji. Służymy radą w zakresie oświetlenia przy już prowadzonych projektach. Sprawdzamy poprawność obliczeń, optymalizujemy dobór rozwiązań. Możemy również sprawować nadzór nad naszymi projektami na etapie wykonawczym.

Szkolenia

Prowadząc naszą działalność́ projektową jako STUDIO DL, oraz dostarczając narzędzia do cyfryzacji procesów w postaci aplikacji ILS skupiamy się na dostarczaniu miastom kompletnej i profesjonalnej wiedzy z zakresu projektowania oświetlania, budowania strategii, eksploatacji infrastruktury czy obowiązujących przepisów, których znajomość pozwala na prawidłowe przeprowadzenie wszystkich procesów związanych z inwentaryzacją, audytem, planowaniem, budową i eksploatacją oświetlenia.

Szkolenia organizujemy dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, takich jak:
samorządy | biura projektowe | producenci, firmy oświetleniowe | zakłady energetyczne

 

Szkolenia mogą mieć formę on-line oraz stacjonarnych w dowolnym,  wybranym miejscu. Poniżej przykładowe programy szkoleń zrealizowane dla naszych klientów.

Szkolenie 1

Podstawy projektowanie oświetlenia miast. Wymagania stawiane przez normę oświetleniową PN-EN 13201

18 godzin zegarowych

DZIEŃ 1

1. Kompozycja w projektowaniu oświetlenia

2. Idea wykonywania masterplanów oświetlenia 

3. Przykłady wykonanych i wdrożonych masterplanów oświetlenia w Polsce i Europie

DZIEŃ 2

4. Norma PN13201 – przedstawienie zawartości Normy

5. dobór klas oświetleniowych

6. Wykorzystanie kalkulatora klas ośw. – wytyczne wynikające z Normy

7. Generowanie raportów doboru klas ośw.

8. Określenie wymagań dodatkowych w zakresie budowania projektu oświetlenia

DZIEŃ 3

9. Pomiary powykonawcze jako weryfikacja projektu oświetlenia w zakresie obliczeń

fotometrycznych

10. Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji do wspomagania projektowania oświetlenia

 

Szkolenie 2

Zasady prawidłowej eksploatacji sieci oświetleniowej

12 godzin zegarowych

 

DZIEŃ 1 SESJA 1 (3h)

1. Podstawy eksploatacji sieci oświetleniowej

2. Cykl życia infrastruktury

3. Zarządzanie danymi dotyczącymi infrastruktury oświetleniowej

4. Sposoby archiwizacji danych

DZIEŃ 1 SESJA 2 (3h)

5. Metody wizualizacji sieci oświetleniowych

6. Wykorzystani wizualizacji sieci do komunikacji z interesariuszami oświetlenia

DZIEŃ 2 SESJA 3 (5h)

7. Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji do wspomagania i wykonywania audytów

13. Standaryzacja dokumentacji w zakresie przeprowadzania audytów

8. Standaryzacja wymagań dokumentacji w zakresie zawartości projektów oświetlenia

14, Wykorzystanie aplikacji do wspomagania projektowania oświetlenia

9. Standaryzacja dokumentacji w zakresie eksploatacji oświetlenia

DZIEŃ 2 SESJA 3 (2h)

10. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do wspomagania i wykonywania inwentaryzacji

oświetlenia (ŹRÓDŁA DANYCH)

11. Wykorzystanie aplikacji do wspomagania i wykonywania inwentaryzacji oświetlenia

12. Standaryzacja dokumentacji w zakresie inwentaryzacji oświetlenia

 

Szkolenie 3

Obsługa i funkcjonalności programu do obliczeń fotometrycznych.

16 godzin zegarowych

 

DZIEŃ 1

Podstawy dotyczące projektowania oświetlenia oraz stawianych wymagań normatywnych.

1. Przegląd stosowanych metod obliczeń fotometrycznych.

2. Przegląd metod w zakresie wykonywanych pomiarów oświetlenia.

3. Wnioski i określenie celów do wykonania obliczeń i optymalizacji procesu z

praktycznego punktu widzenia.

4. Zwyczaje i rutyny w projektowaniu oświetlenia drogowego

5. Metody wykonywania obliczeń fotometrycznych. Wykorzystanie Aplikacji do

wspomagania projektowania i kolekcji danych projektowych

DZIEŃ 2

6. Szkolenie z obsługi DIALUX EVO – obliczenia w module drogowym

7. Szkolenie z obsługi DIALUX EVO – obliczenia w module zewnętrznym

 

Szkolenie 4

Zadania i praca z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem

16 godzin zegarowych

 

DZIEŃ 1

1. Omówienie podstawowych rodzajów systemów sterowania oświetleniem zewnętrznym

i drogowym

2. przegląd rynku w zakresie najnowszych trendów w sterowaniu oświetleniem

3. Porównanie możliwości najbardziej popularnych systemów do zarządzania

oświetleniem

4. Szkolenie podstawowe z obsługo aplikacji do zarządzania oświetleniem

5. szkolenie z modułu inwentaryzacja

6. szkolenie z modułu do sporządzania audytów

7. szkolenie z użytkowania modułu do sporządzania wytycznych projektowych

8. Wykorzystanie API do rozbudowy i integracjo systemów

9. Protokół TALQ opis założeń i możliwości integracji

DZIEŃ 2

10. szkolenie podstawowe z obsługi min 3 systemów sterowania oświetlenia w tym

systemy: TELENSA, CITY TOUCH, INTERACT, EXEDRA, URBAN

 

Podczas szkoleń wyjaśniamy wszelkie zawiłości natury projektowej jak i formalnej oraz odpowiadamy na nurtujące uczestników pytania.

Nasza kadra szkoleniowa to praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów modernizacji oświetlenia w Polsce i Europie. 

 

Szkolenie indywidualne

 

Jeżeli pragniecie Państwo szczegółowe wymagania odnośnie programu szkoleń, długości ich trwania, lokalizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Przygotujemy wspólnie z Państwem indywidualny program szkolenia dostosowany do Państwa wymagań.

Masterplan oświetlenia

Masterplan jest projektem oświetlenia przestrzeni całego miasta lub jego części. Efektem jego realizacji jest spójny, atrakcyjny nocny wizerunek miasta. Masterplan może być stworzony w formie klasycznej (cyfrowej drukowalnej) lub digitalnej (bazujące na naszym autorskim narzędziu spajającym w przystępnej formie geodane ze stworzonymi przez nas materiałami cyfrowymi). Masterplan ma za zadanie m. in. zweryfikować obecny stan oświetlenia miasta, wypracować spójną koncepcję oświetlenia dla całego obszaru, ustalić reguły oświetlenia, wyłonić priorytety rewitalizacyjne, wskazać kierunki rozwoju.

Projektowanie oświetlenia

Ulica, park, kampus, ścieżka – każda oświetlona przestrzeń po zapadnięciu zmroku może sprawiać, że będziemy czuć się w niej komfortowo, bezpiecznie i chętnie będziemy tam wracać. Może się też zdarzyć, że przebywając w niej będziemy odczuwać niepokój i dezorientację, gdy nie rozpoznamy twarzy mijających nas osób oraz pobliskich budynków i obiektów charakterystycznych. Projekt ma za zadanie m.in. analizę genius loci, wypracowanie koncepcji podkreślającej wyjątkowość i atrakcyjność miejsca, prezentację, zestawienie produktów i oszacowanie kosztów jej realizacji.