Samenwerking tussen STUDIO DL en OVLNL

HET KLIMAAT- EN ENERGIEBEWUSTZIJN VAN DE STADSBEHEERS GROEIT.

Onder andere het ILS-systeem is al in gebruik. steden als Warschau, Den Haag, Amsterdam en Stuttgart. In andere steden verzorgt het STUDIO DL-team consultaties en introductieworkshops over energiebesparing en verlichtingsmodernisering. Door over te stappen op nieuwere technologie is het mogelijk om geld te besparen en het energieverbruik te verminderen. Dankzij het gebruik van moderne en intelligente tools zoals het ILS-product wordt echter een nieuw niveau van toezicht en controle van de verlichtingsinfrastructuur bereikt.

MODERNISERING IS NIET ALLEEN BESPARING

Het moderniseren van de verlichting en het vervangen ervan door LED’s is echter niet alleen een kwestie van geld besparen. Op nationale schaal toont dit een toename van het ecologische bewustzijn en een afname van het elektriciteitsverbruik van het land. Europese landen hebben langetermijnplannen met betrekking tot dit onderwerp. Dergelijke landen zijn onder meer: Nederland heeft de doelstellingen voor 2030 en 2050. Nederland weet dat om aan de nationale energie- en klimaatafspraken te kunnen voldoen, de werkzaamheden aan LED-verlichting in Nederland versneld moeten worden.

ERVAREN STUDIO DL IS NUTTIG

STUDIO DL werd door branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland) uitgenodigd om mee te werken aan een nationale online tool die de voortgang van de verlichtingsmodernisering in alle Nederlandse gemeenten en steden monitort. De ervaring van ons team met het ontwikkelen van de functionaliteit van de ILS-applicatie en de kennis van de modernisering en digitalisering van de verlichtingsinfrastructuur kwamen hierbij van pas.

LANDPERSPECTIEF

Omdat de vooruitgang in verschillende delen van het land in verschillende snelheden verloopt, kunt u met deze tool een breder perspectief krijgen en realistische plannen opstellen voor de modernisering of zelfs vermindering van verlichtingsarmaturen voor specifieke gebieden. U kunt er ook mee zien welk percentage van de potentiële energiebesparing na vervanging wordt gerealiseerd.

Het is daarom een ​​beperkter surveillance-instrument dan ILS, dat een nationaal overzicht van de voortgang biedt.

EN OOK