WSPÓŁPRACA STUDIO DL Z OVLNL- MONITOROWANIE MODERNIZACJI OŚWIETLENIA

ŚWIADOMOŚĆ KLIMATYCZNA  I ENERGETYCZNA WŁODARZY MIAST ROŚNIE.

System ILS jest już używany min. takie miasta jak Warszawa, Haga, Amsterdam czy Stuttgart. W innych miastach zespół STUDIO DL prowadzi konsultacje czy warsztaty wprowadzające w temat oszczędności energii i modernizacji oświetlenia. Dzięki przestawieniu się na nowszą technologię możliwe jest uzyskanie oszczędności i obniżenie zużycia energii. Natomiast dzięki zaangażowaniu w to nowoczesnych i inteligentnych narzędzi jak produkt ILS  uzyskuje się nowy poziom nadzoru i kontroli infrastruktury oświetleniowej.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA TO NIE TYLKO  OSZCZĘDNOŚCI

Jednak modernizacja oświetlenia i wymiana na LED to nie tylko sprawa oszczędności. W skali kraju pokazuje to wzrost świadomości ekologicznej i spadek konsumpcji energii elektrycznej kraju. Państwa Europejskie mają plany wieloletnie związane z tym zagadnieniem. Do takich krajów należy min. Holandia, która posiada cele 2030 i 2050. Holandia wie, że aby móc spełnić krajowe porozumienia w sprawie energii i klimatu, należy przyspieszyć prace nad oświetleniem LED w Holandii.

DOŚWIADCZENEI STUDIO DL SIĘ PRZYDAJE

STUDIO DL zostało zaproszone przez stowarzyszenie branżowe OVLNL (Openbare Verlichting Nederland) do współpracy nad krajowym narzędziem online monitorującym postępy modernizacji oświetlenia we wszystkich gminach i miastach holenderskich. Przydało się tutaj doświadczenie naszego zespołu z opracowania funkcjonalności aplikacji ILS oraz wiedza na temat przebiegu modernizacji i digitalizacji infrastruktury oświetleniowej.

PERSPEKTYWA KRAJU

Ponieważ postępy w różnych częściach kraju przebiegają w innym tępię, narzędzie to pozwoli na złapanie większej perspektywy oraz ustalenie realnych planów realizacji modernizacji lub nawet redukcji opraw oświetleniowych dla poszczególnych obszarów. Pozwoli również zaobserwować jaki procent potencjalnych oszczędności energii zostanie osiągnięty po wymianie.

Jest to więc bardziej ograniczone krajowe narzędzie nadzorcze niż ILS, dające podgląd postępów w skali kraju.

A PONADTO

Dostęp do wywiadu z projektantem STUDIO DL Ritsert Huijsmani więcej informacji na temat tego projektu.

Pozostańcie oświeceni i nie tracicie widoku szerszej perspektywy!

Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym polega wymiana oświetlenia z ILS zajrzyj tutaj.
A jeśli chcesz zapoznać się z ofertą systemu ILS kliknij tu. Wypełnij test, aby dowiedzieć się czego ci potrzeba.
Uczestniczysz w programie Rozświetlamy Polskę? To może ci się przydać.
Jesteś praktykiem? Nie zobaczysz, nie uwierzysz? Jasna sprawa! Możesz umówić się na prezentację albo poczytać więcej o naszych wdrożeniach np. w Świnoujściu.