STRATEGIA I PLANOWANIE

PLANOWANIE NOWYCH INWESTYCJI

Nowe inwestycje oznaczają przetarg. A żeby z tego przetargu wyłonić wykonawcę, który najlepiej zadba o potrzeby miasta, należy dobrze przygotować wymagania. I do tego aplikacja ILS świetnie się nadaje. Wszystkie te dane, które tak pieczołowicie były wprowadzane do systemu, importowane, filtrowane i organizowane w przejżyste i bujne w informacje projekty teraz posłużą jak nigdy. Wystarczy tylko zaznaczyć potrzebne dane i wyeksportować je do rozszerzenia .csv, które można importować jako tabele danych do programów analitycznych typu Excel.

Poniższa grafika pokazuje jak selekcjonując dane na podstawie statusu można stworzyć listę/tabelę punktów podlegajacych modernizacji.

PRZYGOTOWANIE DANYCH DO PRZETARGÓW

Wykonastwo w etapach i wieczna pętla modernizacji

  • Wybór wykonawcy:
  • określienie kryteriów wyboru wykonawcy
  • Realizacja:
  • organizacja i zarządznie projektem
  • kontrola jakości realizacji założeń projektowych
  • Dokumentacja powykonawcza
  • aktualizacja inwentaryzacji
  • Gwarancja

O tworzeniu krojektów i audytach pspominaliśmy w poprzednich wpisach.

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

słownik opisów awari i procedura zgłaszania

System ILS to nie tyko narzędzie do modernizacji ale i kompleksowy system zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Dzięki dostępowi do danych on-line wchodzisz na nowy pozion zarządzania danymi i kontroli infrastruktury. Niedojż że możesz zaprojektowac cały proces modernizacji od inwentaryzacji, audytu, projetu, przetagu aż po wykonastwo, ale również mając świadomość działania procesu eksploatacji i naturalnego zużywania się infrastruktury możesz reagować na awarie. System przewiduje możliwość oznaczanai i raportowania konserwatorom uszkodzonych opraw i sprzętu w ogóle. Można wprowadzać takie dane na bierząco na podstawie zgłoszeń lub raportować w terenie z aplikacji mobilnej. Wszystko to by sprawnei eliminować awarie pogarszajace komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

ARCHIWIZACJA DANYCH & HISTORIA ZMIAN

To tyle w tej części, w następnej trochę o faktycznych obliczeniach i samym procesie modernizacji.