MODERNIZACJA I PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA

JAK WYGLĄDA ZBIERANIE DANYCH- SZYBKIM KROKIEM PRZEZ POROCES MODERNIZACJI

Zbieranie danych, ich przetwarzanie i raportowanie nowych, aby tego dokonać potrzeba danych wejściowych i wyjściowych. O danych wejsciowych była mowa w poprzednim poście, a teraz pora na tworzenie nowych czyli projektowanie oświetlenia. Jak do tego dochodzi/ Jak to jest, że tyle grup korzysta z systemu ILS i każdy wie, co robić? Wszystkiego się dowiecie w tym wpisie.

Poniżej można prześledzić proces modernizacji. Ogólnie jest to dość złożony proces, angażuje wiele podgrup z róznych środowisk, które interesują inne dane i wymaga dużo uwagi i spełnienia wielu warunków. To wiele etapów, jak przypisywanie klas ulic, projektowanie oświetlenia- kalkulacje, raportowanie czy instalacja, które trzeba przebyć, ale nie taki diabeł starszny! Po to jest Aplikacja ILS aby ten proces ułatwić.

MODERNIZACJA- PRZEBIEG CHRONOLOGICZNY

Kiedy wszystkie dane wejściowe są wprowadzone pora na plany modernizacji i nowe dane. Poniżej przytaczamy podstawowe narzędzia modernizacyjne, które w kolenych sekcjach zostaną dokładniej omówione.

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA MODERNIZACYJNE

 • Przypisanie danych dotyczących opraw oświetleniowych
 • Przypisanie klas oświetlenia
 • Kalkulator klas oświetlenia
 • Eksport kart oświetlenia wg zapotrzebowania:
 • Karty ulic
 • Pomiary oświetlenia
 • Systemy oświetleniowe
 • Latarnie / oprawy oświetleniowe
 • Przypisanie obliczeń fotometrycznych
 • Przypisanie typu i parametrów projektowanej oprawy
 • Generowanie wydruków i raportów CSV

Przy tak złożonym procesie komunikacja i zarządzanie informacją to podstawa. Stąd też możliwość wprowadzania różnych statusów i aktualizowania etapów projektu. Po takich danych następnie można filtrować dane i sprawdzać dane postępów, wykrywać braki czy raportować zmiany.

ETAP ZBIERANIA I PRZYGOTOWYWANIA DANYCH DO PROJEKTOWANIA OŚIWTLENIA

Teraz następuje etap właściwy obliczeń oświetlenia. Na podstawie zaciągnietych danych o profilach ulic oraz danych ortofotomapy czy street view projektant jest w stanie przyporządkować model ulicy i wprowadzić dane do programu, by mów obliczyć i dobrać najodpowiedniejszy strumień i bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej.

Również teraz projektant, bądź zarządcy dróg mogą dobrać odpowiednie klasy dróg. Na podstawie wyborów w arkuszu pytań zostaje skalkulowana klasa, która potem może zostać ręcznie podwyższona lub obniżona, jeśli zarządca tak zdecyduje.

ETAP OBLICZEŃ OŚWIETLENIA

 • Opis komponentów Systemu:
 • Pomiar typowego odstępu pomiędzy oprawami
 • Pomiar przekroju drogi
 • Odczytanie klasy oświetlenia
 • Stworzenie geometrii drogi w programie DIALux
 • Wstawienie oprawy oświetleniowej
 • Znalezienie rozwiązania – dobór oprawy oświetleniowej
 • Przypisanie typu i parametrów projektowanej oprawy
 • Przypisanie obliczeń fotometrycznych

Po wprowadzeniu wszystkich danych do programu kalkulacyjnego, następuje etap doboru najlepszej oprawy, gdy wyniki zostaja zwrócone ,najlepszy wariant może zostać wybrany, a dane nowej oprawy zostaja wprowadzone do stystemu. To równiez czas na aktualizację statusu opraw i przygotowanie zakresu do raportowania.

RAPORTY OŚWIETLENIA

FILTROWANIE DANYCH MODERNIZOWANEJ ULICY oraz EXPORT WYBRANYCH DANYCH DO CSV -> RAPORTY

Raport raportowi nierówny. Każdy podmiot potrzebuje innych danych, więc i każdy może dstać taki jakiego potrzebuje korzystając z jednego zestawu danych. Po zaznaczeniu opraw/danych, które mają zostać zmodernizowane (czyli zamówione, wyprodukowane i zamontowane), można albo wyeksportować je do danych CSV lub wygenerować raport PDF. Dane CSV mogą zostać zaciągniete do szablonowych arkuszy np. w programie Excel, by stworzyć raport produkcyjny i montażowy. Natomiast raport PDF jest wspierany podglądem map, przez co stanie się neizwykle przydatny przy montażu. Istnieje również opcja wygenerowania raportu predefiniowanego, do takiego raportu dane filtrowane są z kodu, a nie przez użytkownika, mozna w nim zamieścić więcej danych zbiorczych np. podsumowanie opraw zamontowanych w danym miesiącu z podziałem na ulice, dzielnice, rodzaje opraw.

To jeszcze nie koniec… Każdy strateg wie, żeby zawsze patrzeć w przyszłość. Rozwój to nasze drugie imię, dlatego w nastepnym wpisie odkryjemy narzędzia przyszłościo-odporne czyli narzędzia pomocne przy strategi i planowaniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na czym polega wymiana oświetlenia z ILS zajrzyj tutaj.
A jeśli chcesz zapoznać się z ofertą systemu ILS kliknij tu. Wypełnij test, aby dowiedzieć się czego ci potrzeba.
Uczestniczysz w programie Rozświetlamy Polskę? To może ci się przydać.
Jesteś praktykiem? Nie zobaczysz, nie uwierzysz? Jasna sprawa! Możesz umówić się na prezentację albo poczytać więcej o naszych wdrożeniach np. w Świnoujściu.