ŚWINOUJŚCIE W WERSJI ILS

JAK TWORZYĆ PLAN MODERNIZACJI NA PODSTAWIE MASTERPLANU?

Świnoujście z uwagi na swoje położenie i walory przyrodniczo-krajoznawcze ma ogromny potencjał w zakresie nocnej odsłony. Podstawowym założeniem opracowanej koncepcji modernizacji oświetlenia użytkowego i reprezentacyjnego miasta było podniesienie jakości przestrzeni miejskiej, zwiększenie identyfikowalności poszczególnych obszarów Świnoujścia, ukierunkowanie zainteresowania na wybrane obiekty oraz ruchu w istotnych dla miasta kierunkach, jak również wskazanie potencjału energetycznego i środowiskowego tkwiącego w modernizacji oświetlenia miejskiego.

Koncepcja modernizacji oświetlenia miejskiego w Świnoujściu przygotowana została z uwzględnieniem tzw. reguł DNA, obejmujących:

– regułę 1 – istota,
– regułę 2 – porządek typów opraw i kolorów masztów,
– regułę 3 – porządek oświetlenia,
– regułę 4 – aranżację światłem,
– regułę 5 – Eko-oświetlenie

By przeczytać wiecej o zasadach masterplanu Świnoujścia odwiedź nasze portfolio: https://studiodl.com/pl/projekty/

Estetyka i spójność

Przewidziano wyeksponowanie ciągów komunikacyjnych prowadzących w kierunku morza i promenady, rozróżnienie przestrzeni urbanistycznych – centrum oraz jego otoczenia przez wyeksponowanie wodnej panoramy miasta oraz umożliwienie nocnej percepcji ważnych obiektów w mieście. Zidentyfikowano pięć stref przestrzennych podlegających wyróżnieniu za pomocą techniki oświetleniowej, tj. innych typów opraw ulicznych. Określono pożądane wartości źródeł światła oraz zasadę doboru stylu i kolorystyki opraw. Zalecono nadanie poszczególnym przestrzeniom miasta oświetlenia o zadanej temperaturze barwowej. Działanie to ma na celu wzmocnienie cech wytypowanych obszarów, umożliwiających orientację przestrzenną użytkownikom.

Potencjał energetyczny wymiany oświetlenia ulicznego w Świnoujściu

W stanie aktualnym zinwentaryzowano w mieście 5172 oprawy oświetlenia ulicznego, z czego przeważająca część, bo aż 60% z nich, wyposażona jest w wyładowcze źródła oświetlenia: sodowe (55%), metalohalogenkowe (4%) i nieco ponad 1% – źródła fluorescencyjne. 40% stanowią lampy z LED-owymi źródłami oświetlenia. W badaniach wytypowanych terenów miasta Świnoujście, podlegających weryfikacji parametrów oświetlenia, stwierdzono prześwietlenia wynoszące nawet 200–300% w odniesieniu do obowiązujących wymagań.

Przeprowadzona analiza energetyczna wykazała wysoki potencjał oszczędności na potrzeby oświetlenia miasta przy wymianie źródeł wyładowczych na źródła LED-owe. W przypadku pominięcia w realizacji dodatkowych systemów zarządzania oświetleniem szacowana oszczędność energii wynosi ok. 53%, z wy-korzystaniem inteligentnego sterowania oświetleniem wykazano możliwość osiągnięcia oszczędności na poziomie 63%, a z dodatkową korektą wprowadzoną do już istniejących opraw z LED-owymi źródłami światła – nawet na poziomie 70%.

Odpowiedzą na te dane jest regułą 5. Traktuje ona o ekologii i aspektach ekonomicznych. Zakłada wykorzystanie wydajnego systemu sterowania oświetleniem miejskim, który pozwoli ograniczyć zużycie energii. Będzie to możliwe dzięki standaryzacji infrastruktury oświetleniowej oraz stosowaniu wysokowydajnych opraw oświetleniowych. Założono stosowanie temp. barwowych dopasowanych do użytkowników. Opracowano jasne wytyczne ilościowe w zakresie wymagań oświetleniowych, które pozwolą również ograniczyć smog świetlny. Kolejnym założeniem będzie wykorzystanie OZE jako źródeł zasilania instalacji oświetleniowych prowadzących od obniżenia kosztów związanych z rozbudową instalacji oświetleniowych.

Wszystkie dane i informacje zostały skatalogowane w aplikacji ILS służącejdo zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie dane mogą zostać udostępnione wyznaczonym podmiotom w każdym momencie. Informacje są przypisane do danych geograficznych i konkretnych lokalizacji. Ulice, obiekty i place posiadają wgrany pakiet kart wymagań, a narzędzie pozwala na aktualizacje danych i rozszerzanie wymagań.

By przeczytać wiecej o zasadach masterplanu Świnoujścia i innych miast odwiedź nasze portfolio: https://studiodl.com/pl/projekty/