OŚWIETLENIE KIEDYŚ, A OŚWIETLENIE DZISIAJ

JAK OSZCZĘDZAĆ WIĘCEJ I WYKORZYSTYWAĆ POTENCJAŁ, KTÓRY DAJĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE?​

Jeszcze parę lat temu dostępna szczupła kolekcja rozwiązań oświetleniowych pozwalała uzyskać spójny nocny wizerunek miasta, a dzięki wykorzystaniu regionalnych producentów podkreślić jego indywidualność.

Obecny wachlarz możliwości i rozwiązań oświetleniowych stale się rozrasta. Rozwój technologiczny podnosi ich wydajność, wzrasta ilość kombinacji, przybywa typów opraw i ich rozsyłów, a systemy sterowania stają się coraz bardziej rozbudowane. Gdy możliwości jest tysiące, a granice przestają nas ograniczać, jest to jednocześnie szansą, jak i zagrożeniem.

Przykładowo zauważyliśmy, że miasta zaczynają znikać w mroku. Technologia LED pozwala na ukierunkowanie światła dokładnie tam gdzie jest to potrzebne, niestety użyta nieumiejętnie prowadzi do zaburzenia czytelności i jakości nocnej przestrzeni. Piękne zabytkowe ulice przestają być atrakcją po zapadnięciu zmroku.

Ulica przed modernizacją – widoczna elewacja
Ulica po zmianie opraw na LED – zanik zarysu budynków

Innymi konsekwencjami nieumiejętnego wykorzystania technologii LED jest dostarczanie nieodpowiedniego światła, szczególnie w odniesieniu do jego intensywności. Wzrost natężenia oświetlenia na jezdni nie musi przekładać się na podniesienie poczucia bezpieczeństwa – często uzyskuje się efekt odwrotny od zamierzonego, w którym wzrost kontrastu pomiędzy jezdnią a otoczeniem wzmaga niepokój, zwiększa przestępczość i liczbę wypadków. Rośnie niezadowolenie opinii publicznej z nowego światła. Co więcej koszty eksploatacyjne paradoksalnie wzrastają, ludzie mają większe trudności z zaśnięciem (więcej światła odbitego wpada do okien mieszkalnych, nieboskłon zostaje bardziej zanieczyszczony światłem), także rytm dobowy zwierząt zostaje zakłócony. Brak ogólnomiejskiego planu oświetlenia skutkuje chaotycznym przeprowadzeniem prac modernizacyjnych, a w konsekwencji chaosem świetlnym i zatraceniem nocnej tożsamości.

Dostrzegamy, że wiele miast decyduje się na nowe, ale nieprzemyślane i nieoptymalne oświetlenie. Nie wykorzystują pełnego potencjału jaki niesie redukcja energii i często nie zapewniają światła wystarczającego do optymalnego funkcjonowania. Taka wymiana opraw na LED to krzywda dla miasta, która będzie odczuwana przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Ta szkoda będzie wypadkową wielu czynników, takich jak koszty amortyzacji aktualnej modernizacji, ilość lat korzystania z nieefektywnej instalacji oświetleniowej, dostępność surowców energetycznych, obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i mieszkaniowej miasta, a także spadek produktywności mieszkańców i poziomu ich zadowolenia.

Jaki jest najistotniejszy czynnik wpływający na przyszłą jakość oświetlenia w przestrzeniach miejskich? Planistom oświetlenia brakuje odpowiedniego, kompleksowego narzędzia do wykorzystania pełnego potencjału technologii LED. Mimo że miasto posiada wiele przydatnych danych do zarządzania oświetleniem, przeważnie nie są one łatwo dostępne ze względu na wewnętrzne organizacje, struktury, rozmieszczenie danych w różnych urzędach i formach.

Aplikacja ILS kompleksowo łączy wszelką posiadaną wiedzę w intuicyjną, czytelną i przydatną całość. Wychodzimy z założenia, że miasto już jest inteligentne, a my chcemy pomóc Klientom złapać wiatr w żagle.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *