NOCNY WIZERUNEK MIASTA

JAK TWORZYĆ NOWĄ TWARZ MIASTA PO ZMROKU?​

Zastosowanie światła w kształtowaniu wizerunku miast (również w celach marketingowych) – nie jest zjawiskiem nowym, aczkolwiek nieplanowane, bez koncepcyjne posługiwanie się tym narzędziem, może zawierać w sobie pewne niebezpieczeństwa. Wizerunek miasta nocą należy do bardzo ważnych elementów, składających się na tworzenie tożsamości miasta i jego identyfikacji. Amerykański architekt Kevin Lynch, badał intensywnie zależności strukturalne w miastach, ich prezencję oraz starał się wyjaśnić, na jakiej zasadzie orientuje się człowiek w miejskich aglomeracjach, a także, co zapamiętuje opuszczając je.

Wynikiem było wymienienie podstawowych elementów struktury przestrzennej miasta, które wyłoniły się na podstawie tego badania: trakty komunikacyjne, obszary, granice, punkty ogniskowe, place oraz znaki rozpoznawcze danego miasta (charakterystyczne budowle).

2015 © Zespół obserwacji Ziemi, Centrum Badań kosmicznych PAN

Celem Masterplanu jest wyłonienie tych wszystkich miejskich elementów oraz podkreślenie światłem (zarówno światłem dekoracyjnym jak również funkcjonalnym) ich znaczenia w tworzeniu nocnego, uporządkowanego wizerunku aglomeracji.

W oparciu o 10 zasad autorskich Studio DL dotyczących tworzenia masterplanów oświetleniowych dla miast, wzorujących się m.in. na wypowiedziach Kevina Lyncha, przedstawiamy poniżej systematykę wg. której zostaje przeprowadzana pierwsza część opracowania Masterplanu.

Trakty komunikacyjne/Drogi (1) Według Kevina Lyncha drogi są tunelami, którymi poruszają się obserwatorzy miasta. Zgodność hierarchii wizualnej z hierarchią funkcjonalną, jakość estetyczna i topograficzna, orientacja w ulicznym systemie, muszą być rozpoznawalne. Różnice między funkcjonalnymi arteriami komunikacyjnymi, a ulicami reprezentacyjnymi, powinny być uwidocznione poprzez odmienne wysokości źródła światła, odległości masztów i ich proporcje.

Obszary/Place/Punkty ogniskowe (2) Place i Punkty ogniskowe to miejsca gdzie zbiegają się ulice, koncentrują się różne funkcje w przestrzeni i panuje osobliwa atmosfera, grają one dużą rolę w aglomeracjach miejskich. Obszary te powinny otrzymać odpowiednie oświetlenie, odpowiadające funkcji danej przestrzeni, które będzie uwzględniało wpływ otaczających plac substancji, małej architektury, roślinności i uwzględniało kierunki obserwacji w kontekście miasta.

Znaki rozpoznawcze/Charakterystyczne budowle (3) Elewacje budynków w reprezentatywnych, centralnych częściach miast powinny otrzymać subtelne rozjaśnienie w nocnych godzinach głównego ruchu. Rozpoznawalność charakteru miasta jest ważną cechą, która pomaga obserwatorowi w orientacji. Pojedyncze ważne obiekty, spełniają szczególną rolę w tworzeniu identyfikacji miast. Pionowe, zimne oświetlenie budynków, kontrastujące z poziomym, ciepłym oświetleniem ulicznym gwarantuje szybką czytelność.

Granice (4) Aby nocny wizerunek centrum miasta uwypuklił jego tożsamość, trzeba wyznaczyć i podkreślić jego granice. Po zniesieniu murów obronnych w miastach i likwidacji bram wjazdowych, nie istnieją jasne i dla wszystkich widoczne wejścia do miast. Przy dokładnej obserwacji i analizie centrum, można jednak zauważyć w każdej miejskiej aglomeracji, pewne elementy jak mosty, charakterystyczne budowle czy architektoniczne wejścia, które tworzą początek miasta. Te elementy powinny się odznaczać inną barwą światła albo inną jego intensywnością, a oświetlenie otoczenia powinno być rozszerzone aż do punktów granicznych.