PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO- 10 ZASAD TWORZENIA KONCEPCJI OŚWIETLENIOWYCH MIAST WG. STUDIO DL

Projektowanie oświetlenia ulicznego to nie tylko wymiana opraw na technologię LED. Studio DL od ponad 20 lat specjalizuje się w tworzeniu nocnego wizerunku miasta- masterplanu. Poniżej zdradzamy 10 zasad tworzenia koncepcji oświetleniowych miast wg. Studio dl. Jak zbudować kompleksowy projekt oświetlenia miasta.

1. ZASADY OŚWIETLANIA ULIC

Drogi są tunelami, którymi poruszają się obserwatorzy. Zgodność hierarchii wizualnej z hierarchią funkcjonalną, jakość estetyczna i topograficzna, orientacja w ulicznym systemie, muszą być rozpoznawalne. Różnice między funkcjonalnymi arteriami komunikacyjnymi a ulicami reprezentacyjnymi, powinny być widoczne poprzez odmienne wysokości źródeł światła, odległości masztów i ich proporcje. To kluczowa zasada aby projektowanie oświetlenia ulicznego miast było efektywne.

2. PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO TO RÓWNIEŻ ZASADY ROZJAŚNIANIA ELEWACJI

W reprezentatywnych centralnych częściach miast, znajdujące się tam elewacje budynków, powinny w nocnych godzinach największego natężenia ruchu, otrzymać subtelne rozjaśnienie. Rozpoznawalność charakteru miasta jest ważną cechą, która pomaga obserwatorowi w orientacji.

3. ZASADY AKCENTOWANIA

Pojedyncze szczególne obiekty, spełniają bardzo ważną rolę w tworzeniu identyfikacji miast. Np. pionowe, zimne oświetlenie budynków, kontrastujące z poziomym, ciepłym oświetleniem ulicznym gwarantuje dobrą czytelność. Budynki historyczne powinny być oświetlane w miarę możliwości oprawami, które są mało lub w ogóle nie widoczne dla obserwatora.

4. ZASADY PLACÓW

 Place to miejsca gdzie zbiegają się ulice, koncentruje się życie miasta i panuje osobliwa atmosfera. Odgrywają one istotną rolę w przestrzeni miejskiej. Dlatego place te powinny otrzymać odpowiednie oświetlenie, odpowiadające jego użytkowaniu, które będzie brało pod uwagę otaczającą go substancję, małą architekturę, roślinność i kierunki obserwacji.

5. ZASADY ARCHITEKTURY ULICZNEJ

Proporcje jezdni, sąsiednich budynków wraz z elementami spowalniającymi ruch („śpiący policjanci”), roślinność i proporcje między szerokością ulicy, a wysokością „zabudowania przyulicznego”, określają charakter ulicy. Przez podkreślenie tych elementów światłem, ułatwiamy ich nocny odbiór i rozpoznanie.

6. ZASADY KIERUNKÓW OBSERWACJI

Zazwyczaj oś obserwacyjna zakończona jest typowym, charakterystycznym elementem dla miasta: dekoracyjnym podkreślającym ważność miejsca, elementem nocnej struktury centrum miasta. Ten element powinien również nocą być zainscenizowany, aby była zapewniona komunikacja wizualna, podkreślająca charakter miasta i utrzymująca jego identyfikację.

7. ZASADY ZACHOWANIA PROPORCJI A PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Rozważanie proporcji oświetlenia ulicznego w kontekście nocnego obrazu miasta, jest zależne nie tylko od jego funkcji (związanej z ruchem drogowym), ale również od otoczenia budynków i ich stylu architektonicznego. W przypadku nieistniejącej zabudowy, ważną skalą odniesienia są piesi. Na terenie gęstej zabudowy np. w dzielnicach bankowych, gdzie proporcjonalna równowaga między pojedynczymi osobami (pieszymi), a wieżowcami i latarniami, jest niemożliwa do ustalenia, musi wytyczną być styl architektoniczny oraz funkcja użytkowa.

8. ZASADA NATURALNOŚCI

Bardzo interesującymi miejscami, kształtującymi wizerunek miasta, są wodne krajobrazy, zabudowania nad wodą, parki ze starym drzewostanem, obszary w których miasto zrosło się z naturą. Te naturalne sytuacje stanowią jednocześnie odrębny element przestrzeni miejskiej i dlatego muszą być oddzielnie traktowane w koncepcjach oświetleniowych. Tereny te posiadają wysoki potencjał emocjonalny, przez co przyczyniają się znacząco do ożywienia i podkreślenia znaczenia miasta, integrują się w nocnym jego wizerunku i podkreślają jego identyfikację oraz regionalny charakter.

9. ZASADY WEJŚCIA DO MIAST

Aby nadać nocnemu wizerunkowi centrum miasta niepowtarzalną tożsamość, trzeba wyznaczyć i podkreślić jego granice. Po zniesieniu murów obronnych w miastach i likwidacji bram wjazdowych, nie istnieją jasne i dla wszystkich widoczne wejścia do miast. Tutaj pojawia się pytanie, gdzie zaczynają się nasze miasta? Przy dokładnej obserwacji i analizie centrum, można zauważyć w każdej miejskiej aglomeracji, pewne elementy jak mosty, charakterystyczne budowle czy architektoniczne wejścia, które tworzą początek miasta. Te elementy powinny się odznaczać inną barwą światła albo jego intensywnością, a odpowiednio dopasowane oświetlenie otoczenia powinno być rozszerzone aż do punktów granicznych.

10. PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO I ZASADY NOCNEGO WIZERUNKU MIASTA

Nocny wizerunek każdego miasta powinien mieć wyjątkowy charakter, swoją tożsamość. W tym celu podczas projektowanie oświetla ulicznego i miejskiego niaważne jest wyszukanie charakterystycznych elementów miasta i podkreślenia ich światłem. Najczęściej są to zabytki dziedzictwa kulturowego, które służą jako wizytówki aglomeracji miejskiej. Obrazowe przedstawienie tych znaków rozpoznawczych, podkreślenie ich kształtu, stworzenie kontrastu z otoczeniem lub podkreślenie specyficznego położenia obiektu, są tutaj najważniejszą regułą. Ważne jest aby nie lekceważyć kompozycji w relacji obiektów między sobą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na czym polega wymiana oświetlenia z ILS zajrzyj tutaj.
A jeśli chcesz zapoznać się z ofertą systemu ILS kliknij tu. Wypełnij test, aby dowiedzieć się czego ci potrzeba.
Uczestniczysz w programie Rozświetlamy Polskę? To może ci się przydać.
Jesteś praktykiem? Nie zobaczysz, nie uwierzysz? Jasna sprawa! Możesz umówić się na prezentację albo poczytać więcej o naszych wdrożeniach np. w Świnoujściu.