SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM- DANE O INFRASTRUKTURZE OTWARTY SYSTEM

IMPORT DANYCH I TWORZENIE PROJEKTÓW W SYSTEMIE STEROWANIA OŚWIETLENIEM

ILS to kompleksowy system sterowania oświetleniem. Ale co oznacza otwarty system? Oznacza możliowść pobierania i dodawania dowolnych danych do i z systemu. Możesz dodać do aplikacji np. : Dane ogólnodostępne lub pochodzące od miasta WMS/WTMS; Ortofotomapę; Studium miasta; Granice administarcyjne; obszary GEZ i inne. Granicą jest twoja wyobraźnia… i dostęp do danych.

DANE O INFRASTRUKTURZE (WEB I PRACA W TERENIE)

Powyższy obraz prezentuje widok dostępnych warstw z danymi, które mogą, ale nie muszą być zaciągniete do projektu. Po ich wprowadzeniu do bazy możliwe jest ich wykorzystanie i tworzenie „projektów”, które zawierają tylko najpotrzebniejsze dane. Kolejno takie dane można filtrować i modyfikować. Taki to system sterowania oświetleniem!

STRUKTURA DANYCH I LOGIKA SIECI (RELACJE)

sieć latarni i ich połączeń z szafami

AKTUALIZACJA DANYCH – WIDOK PANELU EDYTORA W SYSTEMIE STEROWANIA OŚWIETLENIEM ILS

Na podstawie zaciągnietych danych o profilach ulic oraz danych ortofotomapy czy street view projektant jest w stanie przyporządkować model ulicy i wprowadzić dane do programu, by móc obliczyć i dobrać najodpowiedniejszy strumień i bryłę oprawy oświetleniowej.

UNIKALNY MODEL DANYCH

Aby wprowadzane dane były wartościowe i kompletne system przeprowadza proces walidacji. np. dodając latarnię: Sprawdzanie czy latarnie są przypięte do kabli; Sprawdzenie poprawności zacisków; Sprawdzenie czy nie ma zwarcia; Sprawdzenie czy wprowadzone latarnie są zasilane z szafy itp….

TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW MAPOWYCH

Baza danych infrastruktury drogowej

  • Czarne plany
  • Mapa temperatur barwowych
  • Struktura miasta

Wszystkie dane zostały zaciągnięte a zmiany zmigrowane można tworzyć projekty. Wystarczy jedynie zaznaczyć interesujące nas warstwy danych i pojawią się w projekcie jako warstwy. Alemuszą się jakoś pokazać, aby wizualnie dsatarczyć pożądanych informacji można zmienić styl wyświetlania danych. System sterowania oświetleniem ILS ma 3 style; pojedynczy, unikalny i stopniowy. Co to oznacza? Pojedynczy wyświetla dane jednej warstwy, unikalny pokazuje klasyfikację występujących wartości a stopniowy pozwala zobrazować podział wartości liczbowych na przedziały. Przykłady wizualne poniżej.

Dodatkowo danym punktowym można dodać indywidualną symbolizację lub wybrać z bazy dostępnych symboli.

WIZUALIZACJA DANYCH w SYSTEMIE

Przykładowe podkłady mapowe

Nowy, śliczny projekt jest już zrobiony. Ale przeciez nie był robiony dla jednego użytkownika. Jeśli chce sie aby i inni użytkownicy aplikacji/ systemu sterowania oświetleniem mieli dostęp do projektu wystarczy go udostępnić, jedynnie zaznaczyć wybrane osoby na liście i reszta ma już dostęp do projektu. Jednak nikt niepowołany nie wpłynie na projekt. Aby móc edytować udostępniony przez kogoś projekt należy go najpierw zapisać inaczej jest to niemożliwe, dostępna jest tylko możliwość zmiany widoczności warstw.

To tyle w tej części, w następnej trochę o faktycznych obliczeniach i samym procesie modernizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na czym polega wymiana oświetlenia z ILS zajrzyj tutaj.
A jeśli chcesz zapoznać się z ofertą systemu ILS kliknij tu. Wypełnij test, aby dowiedzieć się czego ci potrzeba.
Uczestniczysz w programie Rozświetlamy Polskę? To może ci się przydać.
Jesteś praktykiem? Nie zobaczysz, nie uwierzysz? Jasna sprawa! Możesz umówić się na prezentację albo poczytać więcej o naszych wdrożeniach np. w Świnoujściu.