CO TO JEST MASTERPLAN?

JAK TWORZYĆ SPÓJNY PLAN ŚWIETLNY MIASTA?​

Masterplan to spójna koncepcja oświetlenia opracowana pod konkretny obszar opracowania, może to być jedynie osiedle, dzielnica lub całe miasto. Celem Masterplanu jest wyłonienie tych wszystkich miejskich elementów oraz podkreślenie światłem (zarówno światłem dekoracyjnym jak również funkcjonalnym) ich znaczenia w tworzeniu nocnego, uporządkowanego wizerunku aglomeracji.

Wynikiem było wymienienie podstawowych elementów struktury przestrzennej miasta, które wyłoniły się na podstawie tego badania: trakty komunikacyjne, obszary, granice, punkty ogniskowe, place oraz znaki rozpoznawcze danego miasta (charakterystyczne budowle).

CO POWSTAJE PRZY TWORZENIU MASTERPLANU?

• Dokładne analizy miasta
• Hierarchizacja budynków
• Określenie koncepcji iluminacji miasta
• Reguły i zasady oświetlenia miasta
• Karty ulic – wytyczne oświetlenia technicznego
• Karty obiektów – wytyczne oświetlenia budynków
• Aplikacja internetowa – masterplan cyfrowy
• Czarny plan
• Obliczenia światła przy użyciu modelu 3d miasta

Czarny plan ilustruje nową strukturę systemu komunikacyjnego miasta i nowe temperatury barwowe w rzucie z góry. Czarny plan pozwala na uczytelnienie koncepcji masterplanu i wytycznych zawartych w masterplanie.

Karty ulic i obiektów zawierają konkretne parametry dla oświetlenia i pozwalają na szybkie przygotowanie przetargu. Konkretne postanowienia dotyczące światła zawarte w kartach ulicy i budynków pozwalają na szybką weryfikację stanu istniejącego z planowanym. Powstawały także takie opracowania jak karty placów, w których opisane były zalecenia do oświetlenia placów.

CO ZAWIERA MASTERPLAN?

Hierarchizacja budynków pozwala na obiektywną ocenę wszystkich obiektów w mieście i ocenę pod względem parametrów takich jak znaczenie dla miasta i ekspozycja jak ważne są budynki dla miasta. Dzięki temu łatwiej jest określić które inwestycje związane z oświetleniem są bardziej priorytetowe. Trzystopniowa hierarchia świetlna uwzględnia wyniki analizy i podlegają jej wszystkie obiekty architektoniczne, grające ważną rolę w nocnym wizerunku miasta.

Wyjątkowe ustalenia dla miast takie jak ścieżki światła są projektowane w zależności od potrzeby. W ten sam sposób projektujemy nowe wydarzenia i inne działania marketingowe. Dzięki temu masterplan staje się także narzędziem do prowadzenia promocji miasta.

Jasne i klarowne rekomendacje oraz założenia projektowe w postaci reguł iluminacyjnych. Zawierają one takie informacje jak poziomy jasności obiektów, temperatury barwowe, minimalna wartość wskaźnika oddawania barw dla stosowanych źródeł światła. Są to reguły uniwersalne, które można zastosować także do nowych obiektów.