MODERNIZACJA OŚWIETLENIA- ILS APP W AKCJI

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA- OD CZEGO SIĘ TO ZACZYNA? I PO CO TA APLIKACJA?

Modernizacja oświetlenia wymaga systemu zarządzania. Aplikacja ILS to narzędzie do zarządzania infrastrukturą oświetleniową w mieście. A wydajnie funkcjonująca aplikacja to spotkanie się potrzeb wszystkich stron, przejrzystość i funkcjonalność. Poniżej, na przykładzie naszego ostatniego projektu, możecie przeczytać z jakich potrzeb zrodziła się wersja aplikacji dla Warszawy. Na podstawie wymagań jednostek samorządu terytorialnego i wydziału inwestycji opracowano funkcjonalności aplikacji spełniające oczekiwania wszystkich stron. Oczywiście system jest elastyczny i wraz z rozszerzeniem się potrzeb, może się rozrastać, co wielokrotnie się wydarzyło i w tym projekcie.

POTRZEBY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Sprawne zarządzanie informacją w urzędzie
Kontrola nad wydatkami
Strategia oświetlenia
Projekt do finansowania zew.
Komunikacja
Między mieszkańcami, radą miasta, a zarządcą sieci enrget.
Oszczędności
Energia, środowisko, wydatki

POTRZEBY WYDZIAŁÓW INWESTYCJI:

A WIĘC CZEGO WŁAŚCIWIE POTRZEBA?

Zarządzanie infrastrukturą
Zarządzanie informacją w projekcie
Skrócenie czasu prowadzenia projektu
Śledzenie postępów prac

Modernizacja oświetlenia- najważniejsze wymagania systemu:

 • Zarządzanie oświetleniem drogowym
 • Raportowanie
 • Generowanie wydruków
 • Zarządzanie załącznikami
 • Historia obiektów
 • Zarządzanie projektami użytkownika
 • Import plików DXF
 • Moduł do modernizacji oświetlenia
 • Aplikacja mobilna z modułem  do zgłaszania awarii

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM- JEGO PRZYSZŁOŚĆ NAPISANA JEST W BIG DATA…

Teraz trochę technicznych danych. Jak skonstruowana jest baza danych, język serwera i dostęp do danych.

warstwa aplikacji klienckich

Opis komponentów Systemu:

1.Baza danych PostgeSQL z rozszerzeniem PostGIS w najnowszej wersji (na dzień podpisania protokołu odbioru). Baza danych dostępna jest na licencji BSD (zaliczających się do licencji tzw. open source). Baza danych będzie stanowić źródło danych przestrzennych i nieprzestrzennych, które zarządzane będą (dodawanie, modyfikacja i usuwanie) przez Serwer Aplikacji.

2.Serwer aplikacji. Serwer aplikacji napisany jest w języku Python 3 i jest oparty o framework Flask. Serwer Aplikacji nie posiada GUI (graficzny interfejs użytkownika) – dostęp do Aplikacji realizowany jest poprzez zestaw aplikacji klienckich.

3.Aplikacja WWW. Aplikacja WWW, dostępna dla uprawnionych użytkowników, pozwalająca na wykonywanie czynności związanych z obsługą sieci oświetleniowej zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Aplikacja posiada wygodny, intuicyjny interfejs graficzny, dostępna jest w całości w języku polskim, a jej instalacja nie wymaga instalowania dodatkowych narzędzi (np. dodatkowe wtyczki do przeglądarki). Aplikacja WWW posiada narzędzia edycyjne służące do edycji danych przestrzennych oraz predefiniowane narzędzia analityczne.

4.Aplikacja Mobilna. Dedykowana aplikacja mobilna, stworzona na system operacyjny Android, przeznaczona jest do pracy w warunkach terenowych (również bez dostępu do sieci Internet). Zadaniem aplikacji jest dostarczenie niezbędnych informacji nt. sieci,

5.Wtyczka do QGIS Desktop. Jest to rozszerzenie do bardzo popularnego i szeroko wykorzystywanego pakietu aplikacji do obsługi danych przestrzennych. Zadaniem wtyczki jest umożliwienie uprawnionym użytkownikom wczytania danych przestrzennych zgromadzonych w systemie do środowiska QGIS oraz wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych, używanie danych w budowaniu modeli analitycznych, zaawansowanych wydrukach itp. Środowisko oprogramowania QGIS Desktop może być również wykorzystane do zaawansowanej edycji danych.

6.Integrator danych to mikroserwis służący do cyklicznego pobierania danych z Systemu “Pogotowie ZDM”, przekształceniu ich struktury do struktury optymalnej dla Systemu.

7.Integrator danych do sterowania oświetleniem to mikroserwis służący do ułatwienia dwustronnej komunikacji między Systemem, a systemami obsługującymi sterowniki do zarządzania fizycznymi urządzeniami oświetleniowymi.

W skrócie: do aplikacji mogą zostać zaciągnięte dane z innych, już utworzonych, baz danych. Sama aplikacja tworzy własną bazę, której dane są archiwizowane i aktualizowane cyklicznie. Dostęp do informacji na potrzeby użytkownika może zachodzić poprzez stronę WWW- w pełnym zakresie lub w trybie bardziej podglądowym z poziomu aplikacji mobilnej. Dla specjalistów i fanów pracy w QGIS oferujemy wtyczkę rozszerzająca funkcjonalność. I tak pracując w WWW, QGIS lub app można dodawać i edytować dane, które zapisywane i aktualizowane są na bieżąco. A to wszystko aby modernizacja oświetlenia przebiegła gładko, a późniejszy nadzór był bezstresowy.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA- FUNKCJE SYSTEMU WARSZAWY

 • Dane o infrastrukturze (web i praca w terenie)
 • Zarządzanie dostępem do informacji (uprawnienia)
 • Katalogi opraw, słupów, kabli, itd.
 • Tworzenie indywidualnych projektów mapowych
 • Struktura danych i logika sieci (relacje)
 • Aktualizacja danych (panel edytora, dxf, podkłady)
 • Zgłaszanie awarii
 • Raporty indywidualne, raporty miesięczne
 • Modernizacja i projektowanie oświetlenia
 • Planowanie nowych inwestycji- przygotowanie danych do przetargów
 • Rejestracja zmian
 • Archiwizacja danych historycznych o infrastrukturze

Modernizacja oświetlenia, to tego procesu, przy wymianie całego oświetlenia drogowego było ważne, by wiedzieć jakie są sytuacje drogowe, gdyż tylko oprawy były zmieniane i warunkowo wysięgniki, natomiast rozstawienie słupów się nie zmieniało. Projektanci by obliczyć najodpowiedniejsze oprawy na kolejne odcinki ulic musieli posiadać pełen zestaw danych, które przed rozpoczęciem prac obliczeniowych zostały zaciągnięte z baz danych posiadanych przez miasto. Oczywiście wszystkie nowe dane o oprawach i wszelkie informacje potrzebne ekipom montażowym również zostały wprowadzone do systemu, by mogły posłużyć ci do procesu modernizacji. Ponieważ wyznaczone osoby posiadały uprawnienia administratorów mogły również na bieżąco modyfikować dane wejściowe. Wiadomo, inwentaryzacje zawsze posiadają jakiś procent błędów…

Więcej tajników z kolejnych funkcjonalności i procesy zmian ukażą sie w kolejnych postach. Zapraszamy do czytania 😉

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na czym polega wymiana oświetlenia z ILS i poznać zasady tworzenia masterplanów zapaszamy tu.
A jeśli chcesz zapoznać się z ofertą systemu ILS kliknij tu. Wypełnij test, aby dowiedzieć się czego ci potrzeba.
Uczestniczysz w programie Rozświetlamy Polskę? To może ci się przydać.
Jesteś praktykiem? Nie zobaczysz, nie uwierzysz? Jasna sprawa! Możesz umówić się na prezentację albo poczytać więcej o naszych wdrożeniach np. w Świnoujściu.